เงื่อนไขและลิขสิทธิ์

รูปภาพและเนื้อหาในเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของทางเว็บไซต์ LM HOME DECOR หรือเว็บอื่น ๆ ตาม เครดิต หากพบการ Copy เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นสินค้า รูปภาพสินค้า หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยไม่ลงเครดิตเว็บไซต์ หรือ การนำรูปภาพสินค้าไปดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า บริษัทขอดำเนินการทางกฏหมายถึงที่สุด