S0171/1 jewelry cabinet

S0171/1 jewelry cabinet

37,500 บาท
STOCK 1

ตู้เก็บจิวเวลรี่ตู้เก็บจิวเวลรี่ หรือ ตู้โชว์จิวเวลรี่ เหมาะสำหรับผู้ชอบการแต่งตัว ที่มีจิวเวลรี่ในบ้านมาก และยังคงเหมาะสำหรับร้านจิวเวลรี่ซึ่งสามารถใช้โชว์จิวเวลรี่ในร้านจิวเวลรี่ได้ เพื่อความแตกต่างและโดดเด่นโรงงานเรายังรับผลิตตู้โชว์จิวเวลี่สำหรับร้านจิวเวลรี่ หรือ โชว์รูมในร้านจิวเวลรี่รับออกแบบตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ตู้จิวเวลรี่ ตู้โชว์ ถาดวางจิวเวลี่ ถาดโชว์จิวเวลรี่ วางระบบไฟเมื่อมาใช้บริการกับเรา เสมือน one stop service ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าออกแบบ และได้ใช้การผลิตจากโรงงานคุณภาพโดยตรงด้วยราคาโรงงานและไม่ผ่านคนกลางผลิตโดยโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์หนังซึ่งโรงงานของเราผลิตเครื่องหนังชิ้นเล็กด้วยดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ของเราจึงมีรายละเอียดและความประณีตเสมือนผลิตเครื่องหนังชิ้นเล็กอยู่เฟอ...