ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

(กรุณาอ่านทุกข้อความ)


1. ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้สำหรับการติดต่อ กับ บริษัท เลเธอร์มายน์ จำกัด เท่านั้น

2. ข้อมูลการสอบถามผ่านทาง "Live Chat" จะถูกเก็บเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

3. สินค้ามีประกันสินค้า หลังจากส่งออเดอร์ให้กับลูกค้าหากตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดพลาดของโรงงานในกระบวนการผลิตเท่านั้น

    3.1 สินค้าที่ส่งซ่อม จะต้องไม่ชำรุดจากกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากความผิดพลาดของโรงงาน

    3.2 สินค้าต้องไม่มีร่องรอยการแตกหัก , เผาไหม้

4. วันที่จัดส่งจะถูกจัดส่งหลังจาก สินค้าผลิตเสร็จแล้วไม่เกิน 7 วัน หลังตกลงกับลูกค้าแล้ว

5. หลังจากลูกค้าออเดอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์แล้ว กรุณารอ Confirm ไม่เกิน 48 ชั่งโมงทำการ หรือ ( 2 วัน ตามระยะเวลาทำการ )สอบถามข้อมูลอื่น ๆ : ผ่านทาง Email : sales@lmhomedec.com  หรือโทรศัพท์ : 02-432-4888 ติดต่อฝ่ายขาย